Psycholog

Psycholog

Sprawdzenie za pomocą specjalistycznych narzędzi badawczych funkcjonowania dziecka na poziomie poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Diagnoza ma na celu wskazanie najbardziej adekwatnych do problemów i potrzeb dziecka oddziaływań.

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze kilka spotkań ukierunkowane na zidentyfikowanie celów klienta i dopasowanie
najlepszej formy pomocy (terapia indywidualna, rodzinna, par albo poradnictwo) oraz
doprecyzowanie zasad ewentualnej dalszej współpracy (wzajemne zapoznanie się, ustalenie
częstotliwości spotkań, oczekiwań klienta i możliwości terapeuty).

 

Poradnictwo psychologiczne

Doraźna pomoc psychologiczna ukierunkowana na rozwiązanie konkretnego problemu lub
rozwinięcia kompetencji w konkretnym obszarze. Może dotyczyć obszarów takich jak
problemy wychowawcze, szkolne, doświadczanie przemocy etc.

 

Terapia indywidualna dzieci

Regularne spotkania ukierunkowane na poprawę jakości funkcjonowania dziecka na różnych
płaszczyznach. Celem terapii może być lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, poprawia
funkcjonowania w sytuacjach społecznych (szkoła, rówieśnicy, podniesienie poczucia własnej
wartości etc.) Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka, są w naszej Poradni ściśle
powiązane z rozwijaniem kompetencji wychowawczych rodziców. Wspierająca rola rodziców
jest z naszego punktu widzenia jednym z fundamentów efektywnej terapii.

psycholog dla dzieci
poradnia psychologiczna kalisz
psycholog dzieciecy kalisz

Terapia indywidualna dorosłych

Regularne spotkania ukierunkowane na rozwój psychiczny i emocjonalny klienta oraz rozwiązanie problemów obejmujących szeroki obszar jego funkcjonowania. Celem terapii może być podniesienie poczucia własnej wartości, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych etc.

Dominującym nurtem psychoterapeutycznym w naszej Poradni jest terapia systemowa integrowana z terapią krótkoterminową i psychodynamiczną.

pomoc psychologiczna
psycholog kalisz family center