Logopeda

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECI

Terapia logopedyczna skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych jak i tych z zaburzeniami
rozwoju, które powodują trudności w nabywaniu mowy oraz samym mówieniu. Terapia
logopedyczna ma na celu poprawę jak i stymulację umiejętności komunikacyjnych, pracę nad
jakością artykulacji oraz pracę nad właściwą gramatyką wypowiedzi.

 

Terapia obejmuje:

 • Opóźniony rozwój mowy (ORM
 • Dyslalia i inne wady wymowy.
 • Niepłynność mówienia (jąkanie).
 • Afazja.
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD).
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Dysleksja.

– diagnoza logopedyczna

– terapia logopedyczna

– terapia ręki

– nauka czytania metodą sylabową

pionizacja-jezyka
cwiczenia logopedyczne family center kalisz

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH

Terapia logopedyczna dorosłych dotyczy osoby zarówno zdrowe oraz te, które w wyniku pewnych
urazów straciły możliwość komunikowania się za pomocą języka. Obecnie prowadzimy terapię z zakresu zaburzeń takich jak:

 • Afazja.
 • Dyzartria.
 • Wady wymowy.
 • Przygotowanie do egzaminów na studia aktorskie lub inne wymagające poprawnej wymowy.
terapia wady wymowy dla doroslych
wady wymowy u dorosłych kalisz logopeda
logopeda wady wymowy dla doroslych