7 sygnałów, że warto spotkać się z logopedą

7 sygnałów, że warto spotkać się z logopedą

Każde dziecko rozwija się inaczej, w nieco innym tempie. Jeśli jesteście rodzicami więcej niż jednego dziecka, na pewno zauważyliście różnice w tempie ich rozwoju. Może chodzić o moment podnoszenia główki, siadania, raczkowania, chodzenia, czy wypowiadania pierwszych słów.

Każdy rodzic z niecierpliwością czeka na pierwsze słowa dziecka. Niekiedy bywa tak, że rodzice nie zauważają opóźnienia lub innych nieprawidłowości w mowie i ogólnym rozwoju malucha. Istnieją pewne stereotypy, które każą nam wierzyć, że mowa chłopca rozwija się znacznie później, że drugie dziecko szybciej przechodzi przez kolejne etapy rozwoju. Takie schematy utwierdzają rodziców w przekonaniu, że mowa pojawi się sama. Niestety nie zawsze tak jest.

Skorzystaj z pomocy logopedy jeśli:

1. Po urodzeniu widzisz, że kształt języka dziecka przypomina serduszko. Jest to najczęstsza (ale nie jedyna i warunkująca nieprawidłowość) oznaka skróconego wędzidełka podjęzykowego.
2. Twoje dziecko ma 10 miesięcy i nie zaczęło lub przestało gaworzyć (gaworzenie w przeciwieństwie do głużenia to zamierzone powtarzanie dźwięków).
3. Twoje dziecko skończyło 12 miesięcy i nie wypowiada prostych wyrazów, nie powtarza sylab i prostych słów, nie rozumie prostych słów, nie śmieje się, nie reaguje na rozpoczęte zabawy.
4. Twoje dziecko skończyło 2 latka i nie przejawia chęci kontaktu, nie reaguje na dźwięki podczas gdy inne go drażnią. W tym wieku dwulatek powinien tworzyć wypowiedzi dwuwyrazowe.
5. Twoje dziecko skończyło 3 latka i nie tworzy dłuższych wypowiedzi, nie komunikuje się, nie wchodzi w interakcje z rówieśnikami i dorosłymi, podczas artykulacji przejawia tendencje do wysuwania języka między ząbki. W tym wieku dziecko powinno wypowiadać już większość spółgłosek w tym l (to ważne) oraz ś, ź, ć, dź.
6. Twoje dziecko skończyło 4 latka i jego umiejętności komunikacyjne nie rozwijają się poprawnie, zamienia głoski s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź.
7. Twoje dziecko skończyło 5 lat i jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia, nie pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż. Na głoskę r dziecko ma czas do 6 roku życia.

I co teraz?

Powyższe kryteria są sygnałem do diagnozy, która może wykluczyć nieprawidłowości i uspokoić rodzica albo stanowić podstawę do terapii logopedycznej. Terapia prowadzona przez kompetentnego specjalistę przynosi świetne rezultaty, a przy tym jest dla dziecka formą zabawy i pozytywnie wpływa również na jego rozwój ogólny.

Autor artykułu: Aleksandra Hermanowicz